Jobb som arbetsterapeut

Arbetsterapeuter hjälper människor med olika funktionsnedsättningar och sjukdomar att kunna utföra vardagliga aktiviteter och delta i samhället. För att bli arbetsterapeut krävs en högskoleexamen om 180 högskolepoäng. Utbildningen varar i 3 år och innehåller både teori och praktik. Studenterna lär sig om människokroppens funktioner, olika sjukdomar och funktionsnedsättningar, aktivitetsanalys och olika behandlingsmetoder. De får också praktisera sina kunskaper under handledning ute på olika arbetsplatser. Efter examen ansöker studenten om legitimation hos Socialstyrelsen.

Arbetsuppgifter som arbetsterapeut

Arbetsterapeuters arbete går ut på att analysera vilka aktiviteter en person har svårt att klara av på grund av sjukdom eller skada. Det kan handla om allt från att äta, klä på sig och sköta sin hygien till inköp, städning och att umgås med vänner. Utifrån analysen arbetar arbetsterapeuten med att hitta lösningar och hjälpmedel så att personen ska kunna utföra aktiviteterna så självständigt som möjligt.

Arbetsterapeuter arbetar inom både kommun och region/landsting. Inom kommunen finns de ofta på vårdcentraler, inom hemsjukvården eller på särskilda boenden. Inom regionen arbetar de framför allt på sjukhus men också inom psykiatri, habilitering eller primärvård. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var arbetsterapeuten arbetar.

Arbetssätt för arbetsterapeuter

Arbetsterapeuten arbetar både förebyggande och behandlande. De ger råd om hjälpmedel, bostadsanpassning och träning. De tränar ADL (aktiviteter i dagliga livet) tillsammans med patienten och lär ut strategier för att klara vardagen bättre. Arbetsterapeuten samarbetar i team med andra yrkesgrupper som sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare.

Arbetsterapeuter kan arbeta som behandlare och ge direkt stöd och träning till patienter och brukare. De kan också arbeta som konsulter och handleda personal eller arbeta med utveckling av verksamheten. Vissa arbetsterapeuter är chefer eller har forskarutbildning.

Ökad efterfrågan på arbetsterapeuter

Efterfrågan på arbetsterapeuter förväntas öka i takt med att befolkningen blir äldre och lever längre med kroniska sjukdomar. Fler arbetsterapeuter behövs också inom psykiatrin. Yrket ger goda möjligheter att arbeta både inom offentlig och privat sektor. Arbetsuppgifterna är varierande och yrket är socialt, kreativt och stimulerande. Jag har försökt skriva en objektiv och saklig artikel om arbetsterapeuters arbete och arbetsvillkor. Denna sida har listade jobb som arbetsterapeut.

Spännande gåvokort är det perfekta valet av belöning

Gåvor av olika slag har länge använts av arbetsgivare för att belöna och muntra upp sina anställda. Idag finns det många spännande gåvokort att välja bland, och dessa erbjuder ett bekvämt och smidigt sätt att visa uppskattning för medarbetarna. De kan även användas för att fira speciella tillfällen eller för att synliggöra och framhäva särskilda prestationer. Eller så kan du som chef eller arbetsgivare helt enkelt skänka bort dem för att uttrycka din tacksamhet.

4 fördelar med att ge bort spännande gåvokort till personalen

Fördelarna med att ge bort spännande gåvokort till personalen är flera:

 • Det finns många alternativ att välja mellan. Tack vare den moderna tekniken och den digitala tidsålder som vi lever i finns det många olika alternativ att välja mellan. Till exempel kan du välja att skänka bort presentkort som gäller i vissa butiker eller restauranger. Men det finns även många andra alternativ att välja bland när det kommer till denna typ av presentkort. Därmed kan du hitta ett som matchar mottagarens unika intressen och livsstil.
 • Gåvor stärker arbetsmoralen. En stor fördel med att ge personalen gåvor är att dessa ofta har förmågan att stärka arbetsmoralen rejält. Gåvorna visar nämligen att företaget värdesätter sina anställda och uppskattar deras hårda arbete. Detta är därför en gest som ofta leder till en ökad produktivitet och en ökad tillfredsställelse bland medarbetarna.
 • De kan öka produktiviteten. Som vi redan har varit inne på kan gåvor som dessa ofta leda till en ökad produktivitet på arbetsplatsen. Spännande gåvokort är ett utmärkt exempel på en gåva som kan motivera de anställda att jobba hårdare. Den ökade motivationen kan i långa loppet också spara företaget en hel del pengar. Detta då ni kan behålla er kompetenta personalstyrka istället för att i samma utsträckning som annars behöva anställa nya medarbetare och lära upp dessa, vilket är kostsamt.
 • Stärker bandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sist men inte minst kan gåvor som dessa också bidra till att stärka bandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Detta åstadkoms genom att främja en ömsesidig respekt och en ökad förståelse mellan de bägge parterna.

Ett privatlån är ett kraftfullt ekonomiskt verktyg

Ett privatlån är ett lån som privatpersoner kan ta. Generellt sett är dessa lån utan säkerhet, men i vissa fall kan långivaren ställa krav på att en säkerhet ska ställas för lånet. Alldeles oavsett kan pengarna användas för i princip vilket syfte som helst – de är således inte öronmärkta för något särskilt ändamål. Du kan till exempel ta ett sådant här lån för att finansiera ett större inköp eller för att få möjlighet att betala oförutsedda utgifter som har uppstått.

Ett privatlån är ett kraftfullt ekonomiskt verktyg för många privatpersoner. Med detta sagt lämpar sig inte denna typ av lån för alla konsumenter. Läs vidare så berättar vi när du bör överväga att låna pengar på detta sätt och varför!

Dessa kundgrupper bör överväga att ansöka om ett privatlån

Du kan vilja överväga att ansöka om ett sådant här lån om du tillhör någon av följande kundgrupper:

 • Personer med dyra skulder. Har du samlat på dig dyra skulder såsom kreditkortsskulder eller smslån? Då kan du vilja ansöka om ett privatlån för att på så vis kunna betala av dessa skulder. Ett sådant lån har nämligen vanligtvis en lägre ränta och kostar dig därför mindre än vad de dyra skulderna gör. Därmed kan du fortare och mer effektivt kunna beta ner din skuldsättning.
 • Personer med oförutsedda utgifter. Har du fått oförutsedda utgifter, till exempel en tandläkarräkning eller en bilreparation som du måste betala? Då kan det vara nödvändigt att ansöka om ett lån för att kunna finansiera dessa utgifter. Du får snabbt tillgång till de pengar som du behöver och behöver därmed inte bekymra dig för hur du ska kunna betala de oförutsedda utgifterna.
 • Personer med hög kreditvärdighet. Har du en hög kreditvärdighet? Då kan du mer sannolikt bli beviljad ett lån med en lägre ränta. Därigenom kan du spara pengar i och med den lägre räntekostnad som lånet har varje månad. Detta gör att du kommer få enklare att amortera lite mer på lånet varje månad än om räntan hade varit betydligt högre.

Du kan även vilja överväga denna möjlighet om du har ett specifikt mål med lånet.

Vårt aktuella guldpris speglar ekonomin i stort

Guldet är en av de mest eftertraktade råvarorna i hela världen. Priset på denna råvara påverkas av en mängd olika faktorer, däribland tillgång och efterfrågan. Det är därför viktigt att förstå denna mekanism och förhållandet mellan tillgången och efterfrågan för att förstå sig på dagens guldpris. Fortsätt att läsa så berättar vi mer om hur dessa bägge faktorer hänger ihop!

4 saker som du behöver veta om dagens guldpris

När det kommer till dagens guldpris och hur detta präglas av tillgången och efterfrågan på guld ligger det till så här:

 • Tillgången på guld är en viktig faktor. Tillgången på guld har alltså att göra med hur mycket av denna råvara som finns tillgänglig till försäljning på marknaden. Efterfrågan speglar istället den mängd av råvaran som människor är beredda att köpa. När efterfrågan är hög men tillgången låg ökar priset på guld. Å andra sidan sjunker priset på råvaran när istället tillgången är hög men efterfrågan är låg.
 • Utvinningen påverkar tillgången på råvaran. En av de viktigaste faktorerna som påverkar guldet är hur mycket av denna råvara som utvinns världen över. Det finns trots allt ett begränsat antal guldgruvor i vår värld och dessa kan bara utvinna en viss mängd guld. När utvinningen från gruvorna minskar sjunker således tillgången på guldet och priset på råvaran ökar. Det motsatta gäller förstås när utvinningen och därmed tillgången ökar – då pressas priset istället nedåt.
 • Efterfrågan påverkas av flera faktorer. Efterfrågan på guld påverkas även den av flera olika faktorer. Några exempel på sådana är: räntor, hur hög den ekonomiska aktiviteten är samt eventuella geopolitiska händelser. Till exempel ökar ofta efterfrågan på guld i samband med en lågkonjunktur. Detta beror på att investerare då söker sig till tryggare tillgångsslag för att försöka skydda sina pengar. Om de ekonomiska tiderna istället är bättre och präglas av stabilitet samt tillväxt kan efterfrågan på guld istället minska. Då söker sig investerare nämligen oftare till mer riskfyllda tillgångsslag som kan avkasta mer.
 • Räntorna är en viktig faktor att ta i beaktande. Som vi redan har varit inne på kan även räntorna ha en viktig inverkan på efterfrågan på guld och därmed även på dagens guldpris. För när räntorna är låga minskar efterfrågan på guld då investerare söker sig till mer högavkastande investeringar. Men när räntorna är höga blir guldet plötsligt desto mer attraktivt igen.

UGL-utbildningar och andra ledarskapsutbildningar är viktiga

UGL-utbildningar och andra ledarskapsutbildningar är viktiga. Dessa utbildningar fyller nämligen en viktig funktion för individer som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter i bland annat ledarskap. Därför bör du kika närmare på denna typ av utbildningar oavsett hur pass mycket erfarenhet du har av din yrkesroll. Det skadar nämligen aldrig att fortsätta lära sig och utvecklas även i de senare faserna i arbetslivet.

Det finns flera olika typer av utbildningar inom kategorin ledarskap

Det finns många olika typer av ledarskapsutbildningar och andra relevanta utbildningar att välja mellan. En av dessa är de UGL-utbildningar som varje år går av stapeln på flera olika plats runt om i Sverige. Dessa äger rum på kursgårdar där deltagarna bor under den vecka som utbildningen pågår. Men det finns som sagt även många andra typer av utbildningar med olika upplägg som kan vara av intresse.

Fortsätt att läsa för att lära dig mer om fördelarna med dessa utbildningar!

4 fördelar med UGL-utbildningar och liknande utbildningar

Till fördelarna med ledarskapsutbildningar såsom UGL-utbildningar hör dessa:

 • Du får en bättre förståelse för ledarskapet. En av de främsta fördelarna med att gå en ledarskapsutbildning är att dessa ger dig en bättre förståelse för ledarskapet och allt vad det innebär. Vissa av dessa utbildningar ger även en god förståelse för gruppdynamik och andra relevanta aspekter som kan vara närliggande till just ledarskapet.
 • Du kan bredda dina kunskaper. Utöver att utbilda dig inom just ledarskap kan du även vilja gå fortbildningar inom strategi, marknadsföring och ekonomi. Ju bredare och djupare kunskaper och erfarenheter du samlar på dig som ledare desto bättre. Det är aldrig fel att ha ett helt batteri av relevanta utbildningar och kurser i bagaget!
 • Du får ofta chansen att nätverka. En annan fördel med dessa utbildningar är att de ofta ger dig en chans att nätverka och träffa nya människor. Kanske kan du träffa kollegor till dig som jobbar inom samma yrkesområde som du själv? Eller så kanske du kan bredda ditt nätverk genom att stifta bekantskap med yrkespersoner som är verksamma inom helt andra områden?
 • Du kan slipa på dina ledaregenskaper. Utbildningar som dessa ger dig också möjlighet att slipa på dina ledaregenskaper. Detta genom att du får chansen att praktisera och utveckla dem i en trygg och säker miljö. Därmed kommer du sedan tillbaka till ditt arbete bättre rustad för att möta de utmaningar som du och dina medarbetare står inför.

Därför bör ditt attefallshus användas som en gäststuga

Ett attefallshus kan ha något av många olika användningsområden. Ett av de sätt på vilka du kan använda det lilla huset är att inreda det till en gäststuga. Att göra detta kan vara väldigt fördelaktigt för såväl värdet på din fastighet som på andra sätt. Läs vidare så berättar vi varför du bör göra på detta sätt!

4 fördelar med att använda ett attefallshus som en gäststuga

Till fördelarna med att använda ett attefallshus som gäststuga hör att gäststugan:

 • Ökar värdet på din fastighet. En av de främsta och mest uppenbara fördelarna med denna lösning är att gäststugan kan öka värdet på din fastighet. Många husköpare ser det nämligen som en fördel om det redan finns en befintlig gäststuga på tomten när de köper din bostad. Därmed kan du räkna med att värdet på din fastighet ökar markant om du använder den lilla byggnaden på detta vis.
 • Kan användas av vänner och bekanta. En gäststuga är såklart tänkt att användas av de gäster som kommer hem till dig och sover över hos dig. Därmed kan du låta vänner och bekanta använda gäststugan och övernatta i denna. På så vis slipper du ha ytterligare personer utöver din familj boendes inne i själva bostaden. Gäststugan kan med fördel inredas så att den har ett eget badrum och kanske även ett eget kök.
 • Ger dig en andra inkomstkälla. En annan fördel med att använda ett attefallshus som gäststuga är att denna lösning ger dig möjlighet till en andra inkomstkälla. Du kan nämligen hyra ut gäststugan till främlingar när den inte används av vänner eller bekanta. Beroende på var det lilla huset är beläget kan du också hyra ut det som en permanentbostad om intresse finns. Även detta är en möjlighet att få en stabil sekundär inkomstkälla.
 • Låter dig dra dig undan vid behov. Ibland kanske du känner att du skulle behöva dra dig undan från vardagen? Till exempel kanske du vill slippa undan barnen en stund och istället se en idrottsmatch på tv i din ensamhet? Även detta är en möjlighet om du har en gäststuga som för tillfället står oanvänd.

Få din ansökan om ett företagslån för aktiebolag beviljad

Innan ditt företag skickar in en ansökan om att få låna pengar bör du göra vissa efterforskningar. Till att börja med kan du försöka ta reda på vilka banker som tillhandahåller företagslån för aktiebolag. Dessutom är det fördelaktigt om du tar fram ett urval av sådana aktörer och därefter sållar bort de alternativ som inte överensstämmer med ditt företags förutsättningar och behov. Detta då en långivare inte kommer låna ut pengar till företaget såvida inte de grundläggande kraven och villkoren uppfylls.

 

För att maximera möjligheterna till ett positivt besked på låneansökan kan du även vidta ytterligare åtgärder. Till exempel kan du göra en opartisk analys av ditt företag utifrån de nyckeltal och faktorer som vi nämner nedan.

Tre nyckeltal som avgör om ni kan få ett företagslån som aktiebolag

När ditt företag ska ansöka om ett företagslån för aktiebolag finns det många olika faktorer som påverkar möjligheten att få ansökan beviljad. Några exempel på dessa är ditt företags:

 

 • Skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden är ett tal som avslöjar hur pass skuldsatt ditt företag är i förhållande till dess tillgångar. Om det redan finns skulder i företaget bör dessa inte vara större än de tillgångar som det äger. Du kan vilja räkna ut skuldsättningsgraden på förhand innan du gör din ansökan. De olika långivarna kommer trots allt ta hänsyn till detta nyckeltal när de försöker avgöra huruvida ditt företag kan betala ytterligare skulder eller ej.
 • Årliga omsättning. Ett annat viktigt nyckeltal som långivare kikar på är företagets årliga omsättning. Om omsättningen på årsbasis anses vara alltför låg kommer ditt företag få ett avslag på sin låneansökan. Samtidigt är inte bara omsättningen viktig – företaget bör även vara lönsamt, d.v.s. gå med vinst. I annat fall blir det svårt att betala skulder och andra utgifter.
 • Antal verksamma år. Även företagets antal verksamma år i branschen kommer vara en viktig faktor som banken tar i beaktande. Detta gäller inte minst om det redan sedan tidigare finns en viss skuldsättning i bolaget. Långivare vill trots allt bara låna ut företagslån till aktiebolag som har en förmåga att betala sina skulder. Därför är det fördelaktigt om du kan visa upp att ditt företag har varit verksamt (och gärna lönsamt) under flertalet år.

Föreläsare som föreläser om medier kan medieträna ert företag

Medieträning är ett hett ämne och det är allt som oftast på tapeten. Idag finns det ett stort mediebrus och mängder av information som pumpas ut av såväl traditionella som nyare medier. Dessutom avlöser det ena mediedrevet det andra och det är därför viktigt att vara förberedd på en potentiell storm innan den inträffar. Som ett led i dessa förberedelser kan ert företag ta in en föreläsare som föreläser om just medier.

Men vem bör lyssna på denna typ av föreläsning och varför? Läs vidare så besvarar vi dessa två frågor!

Vem bör lyssna på en föreläsare som föreläser om medier?

Det kan finnas flera olika personer på företaget eller i organisationen som bör lyssna på en föreläsare och dennes föreläsning om medier. Några exempel på sådana är:

 • De personer som kommunicerar i princip dagligen med medier. Det är förstås uppenbart att de personer som arbetar på kommunikationsavdelningen eller på annat sätt kommunicerar med medier bör medietränas. Dessa är förmodligen i allra störst behov av denna utbildning.
 • Andra personer som interagerar med medier. Även de personer som interagerar med medier utan att uttryckligen jobba med kommunikation kan gynnas av att lyssna på en sådan här föreläsning. Några exempel på sådana är: högt uppsatta chefer, politiker och elitidrottare.

Vissa företag och andra organisationer ser det faktiskt som obligatoriskt för alla som ska tala med medier att genomgå en medieträning innan sitt första intervjutillfälle. Ett effektivt sätt att nå ut med information om medierna och hur dessa fungerar är att ta in en extern föreläsare som föreläser om medier och medieteknik. På så vis kan ett större antal medarbetare ta del av informationen vid ett och samma tillfälle.

Fundera på vem i organisationen som ska hantera medierna

Om ert företag inte redan har en person som är uttryckligen ansvarig för att hantera relationerna med medier kan det vara bra att utse en sådan. Denne talesperson har då till uppgift att hantera kontakten med medierna och är den som primärt tar hand om intervjuer och liknande.

Men det kan även vara värt att fundera på vilka andra personer i organisationen som kan tänkas bli aktuella för intervjuer. Dessa kan också vara biträdande talespersoner i de fall då den primära mediekontakten inte är tillgänglig.

Lön som hyrsjuksköterska i Norge

På senare tid har det varit en hel del debatt om lönerna för vårdanställda. Sjuksköterskor i Sverige idag tjänar ungefär 39 500 kronor i snitt – en lön som hyrsjuksköterska i Norge kan vara betydligt högre än så. För bara något år sedan kunde man läsa om dom som tog ut 60 000 kronor efter skatt i grannlandet.

En rejäl skillnad, med andra ord.

Till att börja med – lönerna i Sverige

Lönerna kan variera ganska mycket från en sjuksköterska till en annan. Det finns en rad faktorer som påverkar. Till exempel:

 • Om sjuksköterskan är specialistutbildad eller inte
 • Var i landet arbetsplatsen finns
 • Erfarenhet
 • Sektor

Som nämnt i inledningen var genomsnittet ca 39 500 kronor, enligt SCB, vilket gäller grundutbildade sjuksköterskor. För sköterskor med specialistutbildning och lång erfarenhet kan nivån alltså ligga en bra bit högre än så.

Ingångslönerna brukar ligga mellan omkring 25 000 och 30 000 kronor, även om det finns många exempel på dom som lyckas få högre än så. Det kan till exempel vara ett resultat av bra förhandlingar eller lokal efterfrågan.

Lön som hyrsjuksköterska i Norge, då?

Att din lön som hyrsjuksköterska i Norge är högre än den i Sverige känner nog många till. Även som hyrsjuksköterska inom landets gränser så kan det öka ganska rejält. Gör man det i Norge, där grundivån generellt (för alla yrken) är många tiotalsprocent högre, så gör många bedömningen att det är värt att bo i grannlandet i perioder, eller kanske pendla dit på veckobasis.

En lön som hyrsjuksköterska i Norge kan till och med i vissa fall vara i paritet med, eller bättre, än för specialistläkare i Sverige. Det kan då handla om lukrativa erbjudanden som kommer från Nordnorge när det råder brist, och det är en sjuksköterska med specialistutbildning och lång erfarenhet som ställer upp.

Värt att nämna är att inkomstskatten i delar av Nordnorge är lägre än i övriga delarna av landet. Vill du maximera din lön som hyrsjuksköterska i Norge kan det alltså vara läge att söka sig norrut. Det kan även finnas särskilda avdrag på skatten om du bosätter dig i vissa regioner eller städer i Nordnorge.

Också värt att nämna är att man brukar få lägre skatt under det första året man arbetar i grannlandet.

Välj system för kamerabevakning utifrån företagets unika behov

De system för kamerabevakning som företag använder sig av idag är relativt kostsamma. Men faktum är att det på senare år har börjat komma ut allt fler prisvärda och lättillgängliga bevakningssystem på marknaden. Vissa av dessa är dessutom enkla att installera medan du i andra fall behöver få hjälp av leverantören med installationen av systemet. Oavsett hur ditt företags unika behov och förutsättningar ser ut är dock sannolikheten stor att du har mycket att tjäna på att bevaka företaget med hjälp av kameror.

Men med tanke på hur många produkter det finns att välja mellan på dagens marknad behöver du begränsa ditt urval. För att skilja agnarna från vetet och välja det system som passar just ditt företag bäst bör du därför följa de råd som vi ger nedan!

Två tips som hjälper dig att välja rätt system för kamerabevakning

Du bör inte bara välja första bästa system för kamerabevakning som du hittar. Det finns nämligen många faktorer som du bör ta i beaktande och väga in i detta viktiga beslut. Till exempel behöver du fatta följande beslut:

 • Trådat eller batteridrivet? En trådad övervakningskamera är generellt sett att föredra framför en trådlös sådan. Men med detta sagt är en trådad kamera också lite mer komplicerad att installera. Dessutom behöver den installeras på ett sådant sätt att den kan strömsättas via ett eluttag. I händelse av ett strömavbrott kommer kameran dessutom att slockna. Å andra sidan behöver den aldrig laddas. Här gäller det helt enkelt att du väger fördelarna mot nackdelarna och ser till ditt företags behov och preferenser!
 • Hur bra videokvalitet behövs? Det kan förstås kännas frestande att välja den kamera som har allra högst upplösning. Men det är inte säkert att detta är rätt val för dig. För även om en videoström i upplösningen 4K visar detaljer på ett tydligare sätt kräver den också ett större lagringsutrymme än en kamera som filmar i 2K eller i full HD. Dessutom krävs en större bandbredd för att överföra videoströmmen ju högre upplösningen är. Därför behöver du även ta detta i beaktande!

För att sammanfatta det hela bör du alltså välja system för kamerabevakning utifrån ditt företags unika behov!