Föreläsare som föreläser om medier kan medieträna ert företag

Medieträning är ett hett ämne och det är allt som oftast på tapeten. Idag finns det ett stort mediebrus och mängder av information som pumpas ut av såväl traditionella som nyare medier. Dessutom avlöser det ena mediedrevet det andra och det är därför viktigt att vara förberedd på en potentiell storm innan den inträffar. Som ett led i dessa förberedelser kan ert företag ta in en föreläsare som föreläser om just medier.

Men vem bör lyssna på denna typ av föreläsning och varför? Läs vidare så besvarar vi dessa två frågor!

Vem bör lyssna på en föreläsare som föreläser om medier?

Det kan finnas flera olika personer på företaget eller i organisationen som bör lyssna på en föreläsare och dennes föreläsning om medier. Några exempel på sådana är:

  • De personer som kommunicerar i princip dagligen med medier. Det är förstås uppenbart att de personer som arbetar på kommunikationsavdelningen eller på annat sätt kommunicerar med medier bör medietränas. Dessa är förmodligen i allra störst behov av denna utbildning.
  • Andra personer som interagerar med medier. Även de personer som interagerar med medier utan att uttryckligen jobba med kommunikation kan gynnas av att lyssna på en sådan här föreläsning. Några exempel på sådana är: högt uppsatta chefer, politiker och elitidrottare.

Vissa företag och andra organisationer ser det faktiskt som obligatoriskt för alla som ska tala med medier att genomgå en medieträning innan sitt första intervjutillfälle. Ett effektivt sätt att nå ut med information om medierna och hur dessa fungerar är att ta in en extern föreläsare som föreläser om medier och medieteknik. På så vis kan ett större antal medarbetare ta del av informationen vid ett och samma tillfälle.

Fundera på vem i organisationen som ska hantera medierna

Om ert företag inte redan har en person som är uttryckligen ansvarig för att hantera relationerna med medier kan det vara bra att utse en sådan. Denne talesperson har då till uppgift att hantera kontakten med medierna och är den som primärt tar hand om intervjuer och liknande.

Men det kan även vara värt att fundera på vilka andra personer i organisationen som kan tänkas bli aktuella för intervjuer. Dessa kan också vara biträdande talespersoner i de fall då den primära mediekontakten inte är tillgänglig.

Lön som hyrsjuksköterska i Norge

På senare tid har det varit en hel del debatt om lönerna för vårdanställda. Sjuksköterskor i Sverige idag tjänar ungefär 39 500 kronor i snitt – en lön som hyrsjuksköterska i Norge kan vara betydligt högre än så. För bara något år sedan kunde man läsa om dom som tog ut 60 000 kronor efter skatt i grannlandet.

En rejäl skillnad, med andra ord.

Till att börja med – lönerna i Sverige

Lönerna kan variera ganska mycket från en sjuksköterska till en annan. Det finns en rad faktorer som påverkar. Till exempel:

  • Om sjuksköterskan är specialistutbildad eller inte
  • Var i landet arbetsplatsen finns
  • Erfarenhet
  • Sektor

Som nämnt i inledningen var genomsnittet ca 39 500 kronor, enligt SCB, vilket gäller grundutbildade sjuksköterskor. För sköterskor med specialistutbildning och lång erfarenhet kan nivån alltså ligga en bra bit högre än så.

Ingångslönerna brukar ligga mellan omkring 25 000 och 30 000 kronor, även om det finns många exempel på dom som lyckas få högre än så. Det kan till exempel vara ett resultat av bra förhandlingar eller lokal efterfrågan.

Lön som hyrsjuksköterska i Norge, då?

Att din lön som hyrsjuksköterska i Norge är högre än den i Sverige känner nog många till. Även som hyrsjuksköterska inom landets gränser så kan det öka ganska rejält. Gör man det i Norge, där grundivån generellt (för alla yrken) är många tiotalsprocent högre, så gör många bedömningen att det är värt att bo i grannlandet i perioder, eller kanske pendla dit på veckobasis.

En lön som hyrsjuksköterska i Norge kan till och med i vissa fall vara i paritet med, eller bättre, än för specialistläkare i Sverige. Det kan då handla om lukrativa erbjudanden som kommer från Nordnorge när det råder brist, och det är en sjuksköterska med specialistutbildning och lång erfarenhet som ställer upp.

Värt att nämna är att inkomstskatten i delar av Nordnorge är lägre än i övriga delarna av landet. Vill du maximera din lön som hyrsjuksköterska i Norge kan det alltså vara läge att söka sig norrut. Det kan även finnas särskilda avdrag på skatten om du bosätter dig i vissa regioner eller städer i Nordnorge.

Också värt att nämna är att man brukar få lägre skatt under det första året man arbetar i grannlandet.

Välj system för kamerabevakning utifrån företagets unika behov

De system för kamerabevakning som företag använder sig av idag är relativt kostsamma. Men faktum är att det på senare år har börjat komma ut allt fler prisvärda och lättillgängliga bevakningssystem på marknaden. Vissa av dessa är dessutom enkla att installera medan du i andra fall behöver få hjälp av leverantören med installationen av systemet. Oavsett hur ditt företags unika behov och förutsättningar ser ut är dock sannolikheten stor att du har mycket att tjäna på att bevaka företaget med hjälp av kameror.

Men med tanke på hur många produkter det finns att välja mellan på dagens marknad behöver du begränsa ditt urval. För att skilja agnarna från vetet och välja det system som passar just ditt företag bäst bör du därför följa de råd som vi ger nedan!

Två tips som hjälper dig att välja rätt system för kamerabevakning

Du bör inte bara välja första bästa system för kamerabevakning som du hittar. Det finns nämligen många faktorer som du bör ta i beaktande och väga in i detta viktiga beslut. Till exempel behöver du fatta följande beslut:

  • Trådat eller batteridrivet? En trådad övervakningskamera är generellt sett att föredra framför en trådlös sådan. Men med detta sagt är en trådad kamera också lite mer komplicerad att installera. Dessutom behöver den installeras på ett sådant sätt att den kan strömsättas via ett eluttag. I händelse av ett strömavbrott kommer kameran dessutom att slockna. Å andra sidan behöver den aldrig laddas. Här gäller det helt enkelt att du väger fördelarna mot nackdelarna och ser till ditt företags behov och preferenser!
  • Hur bra videokvalitet behövs? Det kan förstås kännas frestande att välja den kamera som har allra högst upplösning. Men det är inte säkert att detta är rätt val för dig. För även om en videoström i upplösningen 4K visar detaljer på ett tydligare sätt kräver den också ett större lagringsutrymme än en kamera som filmar i 2K eller i full HD. Dessutom krävs en större bandbredd för att överföra videoströmmen ju högre upplösningen är. Därför behöver du även ta detta i beaktande!

För att sammanfatta det hela bör du alltså välja system för kamerabevakning utifrån ditt företags unika behov!