Vårt aktuella guldpris speglar ekonomin i stort

Guldet är en av de mest eftertraktade råvarorna i hela världen. Priset på denna råvara påverkas av en mängd olika faktorer, däribland tillgång och efterfrågan. Det är därför viktigt att förstå denna mekanism och förhållandet mellan tillgången och efterfrågan för att förstå sig på dagens guldpris. Fortsätt att läsa så berättar vi mer om hur dessa bägge faktorer hänger ihop!

4 saker som du behöver veta om dagens guldpris

När det kommer till dagens guldpris och hur detta präglas av tillgången och efterfrågan på guld ligger det till så här:

  • Tillgången på guld är en viktig faktor. Tillgången på guld har alltså att göra med hur mycket av denna råvara som finns tillgänglig till försäljning på marknaden. Efterfrågan speglar istället den mängd av råvaran som människor är beredda att köpa. När efterfrågan är hög men tillgången låg ökar priset på guld. Å andra sidan sjunker priset på råvaran när istället tillgången är hög men efterfrågan är låg.
  • Utvinningen påverkar tillgången på råvaran. En av de viktigaste faktorerna som påverkar guldet är hur mycket av denna råvara som utvinns världen över. Det finns trots allt ett begränsat antal guldgruvor i vår värld och dessa kan bara utvinna en viss mängd guld. När utvinningen från gruvorna minskar sjunker således tillgången på guldet och priset på råvaran ökar. Det motsatta gäller förstås när utvinningen och därmed tillgången ökar – då pressas priset istället nedåt.
  • Efterfrågan påverkas av flera faktorer. Efterfrågan på guld påverkas även den av flera olika faktorer. Några exempel på sådana är: räntor, hur hög den ekonomiska aktiviteten är samt eventuella geopolitiska händelser. Till exempel ökar ofta efterfrågan på guld i samband med en lågkonjunktur. Detta beror på att investerare då söker sig till tryggare tillgångsslag för att försöka skydda sina pengar. Om de ekonomiska tiderna istället är bättre och präglas av stabilitet samt tillväxt kan efterfrågan på guld istället minska. Då söker sig investerare nämligen oftare till mer riskfyllda tillgångsslag som kan avkasta mer.
  • Räntorna är en viktig faktor att ta i beaktande. Som vi redan har varit inne på kan även räntorna ha en viktig inverkan på efterfrågan på guld och därmed även på dagens guldpris. För när räntorna är låga minskar efterfrågan på guld då investerare söker sig till mer högavkastande investeringar. Men när räntorna är höga blir guldet plötsligt desto mer attraktivt igen.