Därför bör ditt attefallshus användas som en gäststuga

Ett attefallshus kan ha något av många olika användningsområden. Ett av de sätt på vilka du kan använda det lilla huset är att inreda det till en gäststuga. Att göra detta kan vara väldigt fördelaktigt för såväl värdet på din fastighet som på andra sätt. Läs vidare så berättar vi varför du bör göra på detta sätt!

4 fördelar med att använda ett attefallshus som en gäststuga

Till fördelarna med att använda ett attefallshus som gäststuga hör att gäststugan:

  • Ökar värdet på din fastighet. En av de främsta och mest uppenbara fördelarna med denna lösning är att gäststugan kan öka värdet på din fastighet. Många husköpare ser det nämligen som en fördel om det redan finns en befintlig gäststuga på tomten när de köper din bostad. Därmed kan du räkna med att värdet på din fastighet ökar markant om du använder den lilla byggnaden på detta vis.
  • Kan användas av vänner och bekanta. En gäststuga är såklart tänkt att användas av de gäster som kommer hem till dig och sover över hos dig. Därmed kan du låta vänner och bekanta använda gäststugan och övernatta i denna. På så vis slipper du ha ytterligare personer utöver din familj boendes inne i själva bostaden. Gäststugan kan med fördel inredas så att den har ett eget badrum och kanske även ett eget kök.
  • Ger dig en andra inkomstkälla. En annan fördel med att använda ett attefallshus som gäststuga är att denna lösning ger dig möjlighet till en andra inkomstkälla. Du kan nämligen hyra ut gäststugan till främlingar när den inte används av vänner eller bekanta. Beroende på var det lilla huset är beläget kan du också hyra ut det som en permanentbostad om intresse finns. Även detta är en möjlighet att få en stabil sekundär inkomstkälla.
  • Låter dig dra dig undan vid behov. Ibland kanske du känner att du skulle behöva dra dig undan från vardagen? Till exempel kanske du vill slippa undan barnen en stund och istället se en idrottsmatch på tv i din ensamhet? Även detta är en möjlighet om du har en gäststuga som för tillfället står oanvänd.