Jobb som arbetsterapeut

Arbetsterapeuter hjälper människor med olika funktionsnedsättningar och sjukdomar att kunna utföra vardagliga aktiviteter och delta i samhället. För att bli arbetsterapeut krävs en högskoleexamen om 180 högskolepoäng. Utbildningen varar i 3 år och innehåller både teori och praktik. Studenterna lär sig om människokroppens funktioner, olika sjukdomar och funktionsnedsättningar, aktivitetsanalys och olika behandlingsmetoder. De får också praktisera sina kunskaper under handledning ute på olika arbetsplatser. Efter examen ansöker studenten om legitimation hos Socialstyrelsen.

Arbetsuppgifter som arbetsterapeut

Arbetsterapeuters arbete går ut på att analysera vilka aktiviteter en person har svårt att klara av på grund av sjukdom eller skada. Det kan handla om allt från att äta, klä på sig och sköta sin hygien till inköp, städning och att umgås med vänner. Utifrån analysen arbetar arbetsterapeuten med att hitta lösningar och hjälpmedel så att personen ska kunna utföra aktiviteterna så självständigt som möjligt.

Arbetsterapeuter arbetar inom både kommun och region/landsting. Inom kommunen finns de ofta på vårdcentraler, inom hemsjukvården eller på särskilda boenden. Inom regionen arbetar de framför allt på sjukhus men också inom psykiatri, habilitering eller primärvård. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var arbetsterapeuten arbetar.

Arbetssätt för arbetsterapeuter

Arbetsterapeuten arbetar både förebyggande och behandlande. De ger råd om hjälpmedel, bostadsanpassning och träning. De tränar ADL (aktiviteter i dagliga livet) tillsammans med patienten och lär ut strategier för att klara vardagen bättre. Arbetsterapeuten samarbetar i team med andra yrkesgrupper som sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare.

Arbetsterapeuter kan arbeta som behandlare och ge direkt stöd och träning till patienter och brukare. De kan också arbeta som konsulter och handleda personal eller arbeta med utveckling av verksamheten. Vissa arbetsterapeuter är chefer eller har forskarutbildning.

Ökad efterfrågan på arbetsterapeuter

Efterfrågan på arbetsterapeuter förväntas öka i takt med att befolkningen blir äldre och lever längre med kroniska sjukdomar. Fler arbetsterapeuter behövs också inom psykiatrin. Yrket ger goda möjligheter att arbeta både inom offentlig och privat sektor. Arbetsuppgifterna är varierande och yrket är socialt, kreativt och stimulerande. Jag har försökt skriva en objektiv och saklig artikel om arbetsterapeuters arbete och arbetsvillkor. Denna sida har listade jobb som arbetsterapeut.

Lön som hyrsjuksköterska i Norge

På senare tid har det varit en hel del debatt om lönerna för vårdanställda. Sjuksköterskor i Sverige idag tjänar ungefär 39 500 kronor i snitt – en lön som hyrsjuksköterska i Norge kan vara betydligt högre än så. För bara något år sedan kunde man läsa om dom som tog ut 60 000 kronor efter skatt i grannlandet.

En rejäl skillnad, med andra ord.

Till att börja med – lönerna i Sverige

Lönerna kan variera ganska mycket från en sjuksköterska till en annan. Det finns en rad faktorer som påverkar. Till exempel:

  • Om sjuksköterskan är specialistutbildad eller inte
  • Var i landet arbetsplatsen finns
  • Erfarenhet
  • Sektor

Som nämnt i inledningen var genomsnittet ca 39 500 kronor, enligt SCB, vilket gäller grundutbildade sjuksköterskor. För sköterskor med specialistutbildning och lång erfarenhet kan nivån alltså ligga en bra bit högre än så.

Ingångslönerna brukar ligga mellan omkring 25 000 och 30 000 kronor, även om det finns många exempel på dom som lyckas få högre än så. Det kan till exempel vara ett resultat av bra förhandlingar eller lokal efterfrågan.

Lön som hyrsjuksköterska i Norge, då?

Att din lön som hyrsjuksköterska i Norge är högre än den i Sverige känner nog många till. Även som hyrsjuksköterska inom landets gränser så kan det öka ganska rejält. Gör man det i Norge, där grundivån generellt (för alla yrken) är många tiotalsprocent högre, så gör många bedömningen att det är värt att bo i grannlandet i perioder, eller kanske pendla dit på veckobasis.

En lön som hyrsjuksköterska i Norge kan till och med i vissa fall vara i paritet med, eller bättre, än för specialistläkare i Sverige. Det kan då handla om lukrativa erbjudanden som kommer från Nordnorge när det råder brist, och det är en sjuksköterska med specialistutbildning och lång erfarenhet som ställer upp.

Värt att nämna är att inkomstskatten i delar av Nordnorge är lägre än i övriga delarna av landet. Vill du maximera din lön som hyrsjuksköterska i Norge kan det alltså vara läge att söka sig norrut. Det kan även finnas särskilda avdrag på skatten om du bosätter dig i vissa regioner eller städer i Nordnorge.

Också värt att nämna är att man brukar få lägre skatt under det första året man arbetar i grannlandet.

Välj system för kamerabevakning utifrån företagets unika behov

De system för kamerabevakning som företag använder sig av idag är relativt kostsamma. Men faktum är att det på senare år har börjat komma ut allt fler prisvärda och lättillgängliga bevakningssystem på marknaden. Vissa av dessa är dessutom enkla att installera medan du i andra fall behöver få hjälp av leverantören med installationen av systemet. Oavsett hur ditt företags unika behov och förutsättningar ser ut är dock sannolikheten stor att du har mycket att tjäna på att bevaka företaget med hjälp av kameror.

Men med tanke på hur många produkter det finns att välja mellan på dagens marknad behöver du begränsa ditt urval. För att skilja agnarna från vetet och välja det system som passar just ditt företag bäst bör du därför följa de råd som vi ger nedan!

Två tips som hjälper dig att välja rätt system för kamerabevakning

Du bör inte bara välja första bästa system för kamerabevakning som du hittar. Det finns nämligen många faktorer som du bör ta i beaktande och väga in i detta viktiga beslut. Till exempel behöver du fatta följande beslut:

  • Trådat eller batteridrivet? En trådad övervakningskamera är generellt sett att föredra framför en trådlös sådan. Men med detta sagt är en trådad kamera också lite mer komplicerad att installera. Dessutom behöver den installeras på ett sådant sätt att den kan strömsättas via ett eluttag. I händelse av ett strömavbrott kommer kameran dessutom att slockna. Å andra sidan behöver den aldrig laddas. Här gäller det helt enkelt att du väger fördelarna mot nackdelarna och ser till ditt företags behov och preferenser!
  • Hur bra videokvalitet behövs? Det kan förstås kännas frestande att välja den kamera som har allra högst upplösning. Men det är inte säkert att detta är rätt val för dig. För även om en videoström i upplösningen 4K visar detaljer på ett tydligare sätt kräver den också ett större lagringsutrymme än en kamera som filmar i 2K eller i full HD. Dessutom krävs en större bandbredd för att överföra videoströmmen ju högre upplösningen är. Därför behöver du även ta detta i beaktande!

För att sammanfatta det hela bör du alltså välja system för kamerabevakning utifrån ditt företags unika behov!