Därför bör ditt attefallshus användas som en gäststuga

Ett attefallshus kan ha något av många olika användningsområden. Ett av de sätt på vilka du kan använda det lilla huset är att inreda det till en gäststuga. Att göra detta kan vara väldigt fördelaktigt för såväl värdet på din fastighet som på andra sätt. Läs vidare så berättar vi varför du bör göra på detta sätt!

4 fördelar med att använda ett attefallshus som en gäststuga

Till fördelarna med att använda ett attefallshus som gäststuga hör att gäststugan:

  • Ökar värdet på din fastighet. En av de främsta och mest uppenbara fördelarna med denna lösning är att gäststugan kan öka värdet på din fastighet. Många husköpare ser det nämligen som en fördel om det redan finns en befintlig gäststuga på tomten när de köper din bostad. Därmed kan du räkna med att värdet på din fastighet ökar markant om du använder den lilla byggnaden på detta vis.
  • Kan användas av vänner och bekanta. En gäststuga är såklart tänkt att användas av de gäster som kommer hem till dig och sover över hos dig. Därmed kan du låta vänner och bekanta använda gäststugan och övernatta i denna. På så vis slipper du ha ytterligare personer utöver din familj boendes inne i själva bostaden. Gäststugan kan med fördel inredas så att den har ett eget badrum och kanske även ett eget kök.
  • Ger dig en andra inkomstkälla. En annan fördel med att använda ett attefallshus som gäststuga är att denna lösning ger dig möjlighet till en andra inkomstkälla. Du kan nämligen hyra ut gäststugan till främlingar när den inte används av vänner eller bekanta. Beroende på var det lilla huset är beläget kan du också hyra ut det som en permanentbostad om intresse finns. Även detta är en möjlighet att få en stabil sekundär inkomstkälla.
  • Låter dig dra dig undan vid behov. Ibland kanske du känner att du skulle behöva dra dig undan från vardagen? Till exempel kanske du vill slippa undan barnen en stund och istället se en idrottsmatch på tv i din ensamhet? Även detta är en möjlighet om du har en gäststuga som för tillfället står oanvänd.

Få din ansökan om ett företagslån för aktiebolag beviljad

Innan ditt företag skickar in en ansökan om att få låna pengar bör du göra vissa efterforskningar. Till att börja med kan du försöka ta reda på vilka banker som tillhandahåller företagslån för aktiebolag. Dessutom är det fördelaktigt om du tar fram ett urval av sådana aktörer och därefter sållar bort de alternativ som inte överensstämmer med ditt företags förutsättningar och behov. Detta då en långivare inte kommer låna ut pengar till företaget såvida inte de grundläggande kraven och villkoren uppfylls.

 

För att maximera möjligheterna till ett positivt besked på låneansökan kan du även vidta ytterligare åtgärder. Till exempel kan du göra en opartisk analys av ditt företag utifrån de nyckeltal och faktorer som vi nämner nedan.

Tre nyckeltal som avgör om ni kan få ett företagslån som aktiebolag

När ditt företag ska ansöka om ett företagslån för aktiebolag finns det många olika faktorer som påverkar möjligheten att få ansökan beviljad. Några exempel på dessa är ditt företags:

 

  • Skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden är ett tal som avslöjar hur pass skuldsatt ditt företag är i förhållande till dess tillgångar. Om det redan finns skulder i företaget bör dessa inte vara större än de tillgångar som det äger. Du kan vilja räkna ut skuldsättningsgraden på förhand innan du gör din ansökan. De olika långivarna kommer trots allt ta hänsyn till detta nyckeltal när de försöker avgöra huruvida ditt företag kan betala ytterligare skulder eller ej.
  • Årliga omsättning. Ett annat viktigt nyckeltal som långivare kikar på är företagets årliga omsättning. Om omsättningen på årsbasis anses vara alltför låg kommer ditt företag få ett avslag på sin låneansökan. Samtidigt är inte bara omsättningen viktig – företaget bör även vara lönsamt, d.v.s. gå med vinst. I annat fall blir det svårt att betala skulder och andra utgifter.
  • Antal verksamma år. Även företagets antal verksamma år i branschen kommer vara en viktig faktor som banken tar i beaktande. Detta gäller inte minst om det redan sedan tidigare finns en viss skuldsättning i bolaget. Långivare vill trots allt bara låna ut företagslån till aktiebolag som har en förmåga att betala sina skulder. Därför är det fördelaktigt om du kan visa upp att ditt företag har varit verksamt (och gärna lönsamt) under flertalet år.