Jobb som arbetsterapeut

Arbetsterapeuter hjälper människor med olika funktionsnedsättningar och sjukdomar att kunna utföra vardagliga aktiviteter och delta i samhället. För att bli arbetsterapeut krävs en högskoleexamen om 180 högskolepoäng. Utbildningen varar i 3 år och innehåller både teori och praktik. Studenterna lär sig om människokroppens funktioner, olika sjukdomar och funktionsnedsättningar, aktivitetsanalys och olika behandlingsmetoder. De får också praktisera sina kunskaper under handledning ute på olika arbetsplatser. Efter examen ansöker studenten om legitimation hos Socialstyrelsen.

Arbetsuppgifter som arbetsterapeut

Arbetsterapeuters arbete går ut på att analysera vilka aktiviteter en person har svårt att klara av på grund av sjukdom eller skada. Det kan handla om allt från att äta, klä på sig och sköta sin hygien till inköp, städning och att umgås med vänner. Utifrån analysen arbetar arbetsterapeuten med att hitta lösningar och hjälpmedel så att personen ska kunna utföra aktiviteterna så självständigt som möjligt.

Arbetsterapeuter arbetar inom både kommun och region/landsting. Inom kommunen finns de ofta på vårdcentraler, inom hemsjukvården eller på särskilda boenden. Inom regionen arbetar de framför allt på sjukhus men också inom psykiatri, habilitering eller primärvård. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var arbetsterapeuten arbetar.

Arbetssätt för arbetsterapeuter

Arbetsterapeuten arbetar både förebyggande och behandlande. De ger råd om hjälpmedel, bostadsanpassning och träning. De tränar ADL (aktiviteter i dagliga livet) tillsammans med patienten och lär ut strategier för att klara vardagen bättre. Arbetsterapeuten samarbetar i team med andra yrkesgrupper som sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare.

Arbetsterapeuter kan arbeta som behandlare och ge direkt stöd och träning till patienter och brukare. De kan också arbeta som konsulter och handleda personal eller arbeta med utveckling av verksamheten. Vissa arbetsterapeuter är chefer eller har forskarutbildning.

Ökad efterfrågan på arbetsterapeuter

Efterfrågan på arbetsterapeuter förväntas öka i takt med att befolkningen blir äldre och lever längre med kroniska sjukdomar. Fler arbetsterapeuter behövs också inom psykiatrin. Yrket ger goda möjligheter att arbeta både inom offentlig och privat sektor. Arbetsuppgifterna är varierande och yrket är socialt, kreativt och stimulerande. Jag har försökt skriva en objektiv och saklig artikel om arbetsterapeuters arbete och arbetsvillkor. Denna sida har listade jobb som arbetsterapeut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *