Föreläsare som föreläser om medier kan medieträna ert företag

Medieträning är ett hett ämne och det är allt som oftast på tapeten. Idag finns det ett stort mediebrus och mängder av information som pumpas ut av såväl traditionella som nyare medier. Dessutom avlöser det ena mediedrevet det andra och det är därför viktigt att vara förberedd på en potentiell storm innan den inträffar. Som ett led i dessa förberedelser kan ert företag ta in en föreläsare som föreläser om just medier.

Men vem bör lyssna på denna typ av föreläsning och varför? Läs vidare så besvarar vi dessa två frågor!

Vem bör lyssna på en föreläsare som föreläser om medier?

Det kan finnas flera olika personer på företaget eller i organisationen som bör lyssna på en föreläsare och dennes föreläsning om medier. Några exempel på sådana är:

  • De personer som kommunicerar i princip dagligen med medier. Det är förstås uppenbart att de personer som arbetar på kommunikationsavdelningen eller på annat sätt kommunicerar med medier bör medietränas. Dessa är förmodligen i allra störst behov av denna utbildning.
  • Andra personer som interagerar med medier. Även de personer som interagerar med medier utan att uttryckligen jobba med kommunikation kan gynnas av att lyssna på en sådan här föreläsning. Några exempel på sådana är: högt uppsatta chefer, politiker och elitidrottare.

Vissa företag och andra organisationer ser det faktiskt som obligatoriskt för alla som ska tala med medier att genomgå en medieträning innan sitt första intervjutillfälle. Ett effektivt sätt att nå ut med information om medierna och hur dessa fungerar är att ta in en extern föreläsare som föreläser om medier och medieteknik. På så vis kan ett större antal medarbetare ta del av informationen vid ett och samma tillfälle.

Fundera på vem i organisationen som ska hantera medierna

Om ert företag inte redan har en person som är uttryckligen ansvarig för att hantera relationerna med medier kan det vara bra att utse en sådan. Denne talesperson har då till uppgift att hantera kontakten med medierna och är den som primärt tar hand om intervjuer och liknande.

Men det kan även vara värt att fundera på vilka andra personer i organisationen som kan tänkas bli aktuella för intervjuer. Dessa kan också vara biträdande talespersoner i de fall då den primära mediekontakten inte är tillgänglig.