Få din ansökan om ett företagslån för aktiebolag beviljad

Innan ditt företag skickar in en ansökan om att få låna pengar bör du göra vissa efterforskningar. Till att börja med kan du försöka ta reda på vilka banker som tillhandahåller företagslån för aktiebolag. Dessutom är det fördelaktigt om du tar fram ett urval av sådana aktörer och därefter sållar bort de alternativ som inte överensstämmer med ditt företags förutsättningar och behov. Detta då en långivare inte kommer låna ut pengar till företaget såvida inte de grundläggande kraven och villkoren uppfylls.

 

För att maximera möjligheterna till ett positivt besked på låneansökan kan du även vidta ytterligare åtgärder. Till exempel kan du göra en opartisk analys av ditt företag utifrån de nyckeltal och faktorer som vi nämner nedan.

Tre nyckeltal som avgör om ni kan få ett företagslån som aktiebolag

När ditt företag ska ansöka om ett företagslån för aktiebolag finns det många olika faktorer som påverkar möjligheten att få ansökan beviljad. Några exempel på dessa är ditt företags:

 

  • Skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden är ett tal som avslöjar hur pass skuldsatt ditt företag är i förhållande till dess tillgångar. Om det redan finns skulder i företaget bör dessa inte vara större än de tillgångar som det äger. Du kan vilja räkna ut skuldsättningsgraden på förhand innan du gör din ansökan. De olika långivarna kommer trots allt ta hänsyn till detta nyckeltal när de försöker avgöra huruvida ditt företag kan betala ytterligare skulder eller ej.
  • Årliga omsättning. Ett annat viktigt nyckeltal som långivare kikar på är företagets årliga omsättning. Om omsättningen på årsbasis anses vara alltför låg kommer ditt företag få ett avslag på sin låneansökan. Samtidigt är inte bara omsättningen viktig – företaget bör även vara lönsamt, d.v.s. gå med vinst. I annat fall blir det svårt att betala skulder och andra utgifter.
  • Antal verksamma år. Även företagets antal verksamma år i branschen kommer vara en viktig faktor som banken tar i beaktande. Detta gäller inte minst om det redan sedan tidigare finns en viss skuldsättning i bolaget. Långivare vill trots allt bara låna ut företagslån till aktiebolag som har en förmåga att betala sina skulder. Därför är det fördelaktigt om du kan visa upp att ditt företag har varit verksamt (och gärna lönsamt) under flertalet år.