Skaragruppen

Många förknippar näringslivet enbart med företagen och de arbetstillfällen som de skapar. Men näringslivet är betydligt större än så och grundar sig redan i hur utbildningen sker på grundskola och gymnasiet. Det går att dela upp frågorna inom det svenska näringslivet mot olika kategorier vilket även speglar några av de stora frågor och utmaningar som ligger framför.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är idag global. De allra flesta företag påverkas direkt eller indirekt av beslut av EU och stora handelspartners. Dessutom är arbetsmarknaden beroende av kompetens, arbetskraftinvandring och utbildningsväsen som matchar behoven. Frågor som ofta tas upp är hur unga och andra grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ska kunna göra det. Till viss del handlar det om utbildning men det finns även andra faktorer som spelar stor roll. Allt från LAS och fackanslutning till så kallade Enkla jobb.

Utbildning & Forskning

De företag som exporterar eller har konkurrens från företag i andra länder kan sällan konkurrera enbart med pris. Sverige är istället känt för hög utbildningsnivå, kompetensutveckling och forskning inom flera områden. Exempelvis består näringslivet av ett flertal internationellt växande IT-företag.

För att svenskt näringsliv ska kunna utvecklas positivt krävs stort fokus på vidareutbildning så att den stora konkurrensfördel som landet haft även kan bibehållas.

Samhällsekonomi

Utvecklingen i samhällsekonomin och svenskt näringsliv går hand i hand. Går det bra för företagen ökar lönerna och konsumtionen pekar uppåt. Samtidigt kan lågkonjunktur komma snabbare än man anar. Det visade inte minst finanskrisen som slog hårt mot framförallt industrin och produktionsföretag.

Miljö

Miljöfrågan finns idag inom de flesta branscher. Det är en fråga som inte går att blunda för vilket även gjort att flera organisationer hjälps åt för att hitta passande lösningar. Miljöfrågan är högst aktuell inom industri- och transportsektorn men påverkar även exempelvis tillverkningsindustrin.
Behovet av importerad olja har nästan halverats sedan 80-talet och fokus ligger mer och mer på alternativa energikällor. Detta har även skapat ett flertal nya företag som driver utvecklingen framåt och erbjuder produkter inom exempelvis el-produktion.

Skatter och lagar

Det som tydligaste påverkar näringslivet är de lagar och regler som skapar ramverket för hur man driver företag i Sverige. Flera intresseorganisationer arbetar med lobbyverksamhet för att därmed skapa lagar som underlättar för företagandet. Det kan exempelvis handla om att det bör vara fördelaktigt att anställa unga vuxna genom lägre arbetsgivaravgift eller att LAS ändras.